DOBRÉ MÍSTEČKO PRO VŠECHNY LIDIČKY

Morseova abeceda

značka pomocné slovo
· - A-kát
- · · Blý-ska-vi-ce
- · - · Cí-lo-vní-ci
- · · Dá-la-va
· Erb
· · - · Fi-li-pí-ny
- - · Gró-nská-zem
· · · · Hra-cho-vi-na
- - - - Chvá-tá-k nám-sám
· · I-bis
· - - - Ja-smín-bí-lý
- · - Krá-ko-rá
· - · · Lu-pí-ne-ček
- - Má-vá
- · Ná-stup (ná-rod)
- - - Ó-náš-pán
· - - · Pa-pír-ní-ci
- - · - Qí-lí-or-kán
· - · Ra-rá-šek
· · · Se-ke-ra
- Trám (tůň)
· · - U-če-ný
· · · - Vi-no-bra-ní
· - - Wa-gón-klád
- · · - Xé-no-kra-tés
- · - - Ý-se-ztrá-cí
- - · · Zí-vá-E-va
1 . - - - - 6 - . . . .
2 . . - - - 7 - - . . .
3 . . . - - 8 - - - . .
4 . . . . - 9 - - - - .
5 . . . . . 0 - - - - -
tečka .. .. .. pozor - . - . -
otazník . . - . . vysílejte - . -
dvojtečka - - - . . . pomaleji - . - . - . .
čárka . - . - . - rozumím . . . - .
vykřičník - - . . - konec . . . - . -
nerozumím . . . . . . .