DOBRÉ MÍSTEČKO PRO VŠECHNY LIDIČKY

Lidská mutace

Co je mutace?

Mutace je vlastně dědičná změna genotypu. Mutace se dají v zásadě rozdělit na:

  • mutace spontánní - vzniklé chybou v replikačním a reparačním mechanismu DNA
  • indukované, tj. uměle vyvolané různými mutageny. Pod pojmem indukované mutace se myslí především mutace vyvolané působením známého mutagenu.
  • Opakem mutace je modifikace - změna v organismu, která nepostihuje genetickou informaci.

Další zajímavé rozdělení mutací

Mutace se dále dají dělit ještě na mnoho skupin. Jedna z nejdůležitějších je rozdělení mutace podle typu zasažené buňky.

Podle typu zasažené buňky

genetické - zasahují gamety, přenášejí se na potomstvo

somatické - zasahují tkáně a orgány, do potomstva se nepřenášejí

Podle vlivu na života schopnost organismu

vitální

• letální

• podmíněně letální